Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - Filiala Timiș
  EXAMEN APTITUDINI SESIUNEA NOIEMBRIE 2018

PROBA SCRISA, 10 NOIEMBRIE 2018

LOCATIE: FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRARE A AFACERILOR, STR. JOHANN HEINRICH PESTALOZZI, NR.16, AMFITEATRUL „DUMITRU MARES„ ETAJ 1

ORA: 09:00

PROBA ORALA, 17 NOIEMBRIE 2018

LOCATIE: CECCAR FILIALA TIMIS, STR.MOISE NICOARA, NR.21, SALA „CORNEL OLARIU”

ORA: 09:00

Ora intrare in sala examen: 08:00-08:30. 

(6.11.2018, 14:08)


ANUNT REZULTATE ACCES 2018 

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 sunt disponibile la Filiala CECCAR Timis(str. Moise Nicoara nr.21, Timisoara). Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 25 octombrie 2018, ora 15.00 – 26 octombrie, ora 15.00, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

            În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale. (25.10.2018) 

Cu prilejul Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a, a fost lansată noua identitate vizuală a organismului profesional.

„Această nouă eră în profesia contabilă, faptul că CECCAR este conștient de necesitatea adaptării profesiei la era digitală, la globalizare și faptul că deja am început să întreprindem măsuri concrete în a ne adapta ca profesie au condus la adaptarea imaginii și logoului, pornind de la tradiție la realitatea de azi și la viitor. S-au introdus în logo elemente care să sugereze digitalizarea și globalizarea, fiind de fapt vorba despre o restilizare a logoului anterior în care caduceul tradițional, care reprezenta comerțul, a fost stilizat, adăugându-i-se elemente care să specifice cartea digitală și globul”, a anunțat președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, referitor la noua imagine a organismului profesional.

 Noul logo este însoțit și de sloganul „ContaȚi pe Noi. ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!”.  

Logoul și sloganul reprezintă mărci înregistrate ale CECCAR. Acestea nu pot fi reproduse sub nicio formă fără acordul CECCAR. Utilizarea neautorizată constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

 


EXAMEN APTITUDINI: 10-17 NOIEMBRIE 2018

 

 • Examenul pentru categoria expert contabil va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 proba scrisă astfel:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

În data de 17.11.2018 începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.


 • Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 proba scrisă astfel:  

 Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

 

În data de 17.11.2018 începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

 

Candidatii sunt rugati sa se prezinte cu minim 45 de minute inainte de inceperea examenului. CURSURI PREGATIRE EXAMEN APTITUDINI AICI

16.10.2018 

Programul de lucru cu publicul și membri, în cadrul Filialei CECCAR Timiș:

 • pe bază de programare prealabilă;
 • precum și în următoarele intervale de timp:

           Luni : 12-16

           Marți: 09-13

           Miercuri: 10-14

           Joi: 12-16

           Vineri: 09-13   

EXAMEN APTITUDINI SESIUNEA 10-17 NOIEMBRIE 2018

TERMEN DEPUNERE DOSAR: 12 OCTOMBRIE 2018

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, cel inte­re­sat depune la filiala Corpului, din raza de domiciliu sau in cadrul filialei unde a efectuat stagiul, un dosar cuprinzând:

      - cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului de domiciliu;

      - certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

       - certificatul de stagiu;

       - copia de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii,   recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

       - copie după actul de identitate(BI/CI);

       - certificat de cazier judiciar;

       - adeverinţă medicală (neurolog /psihiatru);

       - 2 fotografii tip B.I;

       - taxa de înscriere la examenul de aptitudini, respectiv 175 euro pentru categoria de expert contabil şi 125 euro pentru categoria de contabil autorizat (echiv. în lei la cursul BNR din ziua plăţii).A fost lansat volumul „Contabilitatea și fiscalitatea reorganizării și lichidării societăților”

Pe parcursul desfășurării activității lor, din diferite motive (economice, juridice etc.), societățile pot să se reorganizeze prin fuziune, divizare totală sau parțială, transfer sau achiziție-vânzare de ramuri de activitate. Asociații sau acționarii pot să se retragă sau să fie excluși dintr-o societate, iar dispariția unei societăți ca  entitate juridică, indiferent de cauze, este precedată de lichidarea acesteia. 
Obiectivul cărții propuse de prof. univ. dr. Marian Săcărin este de a prezenta aceste evenimente importante din viața unei societăți dintr-o dublă perspectivă: contabilă și fiscală. Însă, deoarece consecințele juridice sunt la rândul lor însemnate, acolo unde este cazul, sunt făcute trimiteri la Legea societăților nr. 31/1990 și la Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Contabilitatea operațiunilor de reorganizare și lichidare este prezentată, în principal, din perspectiva societăților care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014. Dar în conținutul lucrării se regăsesc și particularitățile contabile ce apar atunci când societățile care participă la reorganizare utilizează pentru raportare Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016.

Aspectele fiscale redate vizează impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice din lichidarea societăților.

Prin conținutul său, lucrarea se adresează profesioniștilor și studenților din domeniul economic, dar și tuturor celor interesați de fenomenele complexe ale reorganizării și lichidării societăților.

Lucrarea este disponibilă la filialele CECCAR din toată țară, la prețul de 30 de lei.

 
 


  

EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU 

Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, sesiunea 2018, se organizează în zilele de 06 şi 13 Octombrie.

 

 
În ziua de 06 octombrie 2018, începând cu ora 11.00 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore (1h/disciplina).

În ziua de 13 octombrie 2018, începând cu ora 11.00 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele (Contabilitate - doar CASS), Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 3 ore (45 min/disciplina).

 

Va rugam sa va prezentati cu 45-60 de minute inainte de inceperea examenului (10:00-10:15). Intrarea in sala de examen se face pe baza de CI (buletin) / legitimatie.

Locatie examen: CECCAR Timis, Moise Nicoara, nr.21. 

Actualizat 4 Oct 2018


Conformarea CECCAR la GDPR, o prioritate 

   

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), care a început să producă efecte în toate statele membre UE începând cu data de 25 mai a.c., a reprezentat și continuă să reprezinte o prioritate pentru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – una dintre cele mai mari organizații profesionale contabile din regiune.

Continuăm să luăm toate măsurile necesare – implementând procesele și procedurile impuse de GDPR, cu sprijinul  partenerilor noștri,  Daikokuten SRL, specialiști care ne ajută să implementăm și să fim permanent în conformitate cu regulamentul în domeniu –, pentru ca datele cu caracter personal ale tuturor membrilor noștri, precum și alte date cu caracter personal pe care le gestionăm să fie în siguranță.

Potrivit legislației în vigoare, în calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă, CECCAR are desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO), rol asigurat de partenerii mai sus menționați.

    

 Înscrierile în vederea participării la Balul Expertului Contabil, Ediția a VII-a, se pot face completând următorul FORMULAR. 


 In anul 2018 examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat se organizează în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018:

 • În ziua de 06 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat; 
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil; 
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii şi Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil; 

Dosarele persoanelor care doresc să participe la examenul de admitere la stagiu pot fi preluate de filialele Corpului până la data de 14 septembrie 2018.  Conținutul dosarului pentru înscrierea la examen poate fi consultat pe site-ul CECAR la link-ul: http://ceccar.ro/ro/?page_id=963.

 Potrivit art. 7, alin . 1 şi 2 din H.G. 227/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si contabil autorizat, înscrierea la examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat se face pe baza unei cereri (...) care se depune la sediul filialei Corpului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul. În cererea de înscriere candidatul îşi va exprima opţiunea pentru un centru de examen. 

 A fost lansată publicația „Misiuni de asigurare și nonasigurare, altele decât cele de audit financiar”

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat publicația Misiuni de asigurare și nonasigurare, altele decât cele de audit financiar, volum semnat de conf. univ. dr. Mirela Păunescu și conf. univ. dr. Gabriel Radu (Academia de Studii Economice din București).

Publicația se adresează stagiarilor din anii II și III, fiind disponibilă la 
filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 30 de lei.

„La nivel internațional, profesia de auditor, definită, reglementată și implementată prin ghiduri de către IFAC, face parte din profesia contabilă, fiind o specializare pe zona de verificare și de control asupra modului în care sunt întocmite și prezentate situațiile financiare, având în vedere un cadru de raportare general acceptat, precum și propriile reguli (cum ar fi politicile și procedurile) aprobate și adoptate de entitate. Prezenta lucrare are scop didactic și urmărește ca prin materialele prezentate și exemplele aduse în discuție să clarifice viitorilor profesioniști contabili mai multe elemente teoretice, dar și practice din domeniul auditului financiar. Exemplele prezentate sunt doar o parte dintre cele care se pot regăsi în practica curentă, iar cazurile și sumele sunt ipotetice”, au specificat, în prefața lucrării, autorii.

Lucrarea propune trecerea în revistă a principalelor reglementări legale care vizează misiunile de audit, de revizuire, de proceduri convenite, precum și a celor de asigurare, identificarea cerințelor etice specifice acestor misiuni și identificarea pașilor comuni de parcurs în funcție de forma și tipul misiunii. De asemenea, în volum sunt prezentate noțiuni de bază pentru misiunile de audit financiar, fiind descrise tipurile și formele de misiuni de asigurare și nonasigurare, cu redarea principalelor asemănări și deosebiri între contractele și formele de exercitare.

În cuprinsul lucrării, autorii propun exemplificarea pentru fiecare tip de misiune, raportându-se prin comparație de la auditul financiar la tipurile de angajamente de audit financiar.

Consultați cuprinsul cărții 
aici.


 

 Comunicat de presă IAESB: Facilitarea tranziției către un nou model în educația contabilă internațională

În continuarea comunicatului de presă comun al IFAC și IAESB din 3 august, Președintele IAESB, Chris Austin, a făcut public planul Consiliului pentru facilitarea tranziției către un nou model în educația contabilă internațională.

Domeniile prioritare IAESB cuprind:

 • Dezvoltarea profesională continuă (Standardul Internațional de Educație 7 Revizuit);
 • Actualizarea rezultatelor procesului educațional: un angajament extins cu părțile interesate din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și scepticismul profesional. Este în plan elaborarea unui Proiect de expunere pentru a fi prezentat părților interesate până la sfârșitul anului 2018 astfel încât să poată fi aplicabil în luna iunie 2019;
 • Elaborarea de îndrumări pentru părțile interesate implicate în dezvoltarea profesională inițială a contabililor în sectorul public;
 • Reînnoirea materialelor suport pentru implementare în toate domeniile de interes major în prezent.
Informații suplimentare puteți afla accesând articolul complet pe site-ul IFAC.


 

 VIDEO) Ziua Națională a Contabilului Român, 13 iulie 2018 – 97 de ani de istorie a profesiei contabile în România la 100 de ani de la Marea Unire

Vineri, 13 iulie 2018, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), organismul profesional care gestionează profesia contabilă în țara noastră, a organizat evenimentul festiv consacrat Zilei Naționale a Contabilului Român, o sărbătoare cu tradiție a vieții contabile din țara noastră, ajunsă în acest an la cea de-a XIV-a ediție. Reuniunea aniversară s-a înscris în seria manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918, demarată de CECCAR prin organizarea, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, Primăria Municipiului Blaj și Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, la 13 aprilie a.c., a evenimentului profesional-academic cu tema 97 de ani de istorie a profesiei contabile în România la 100 de ani de la Marea Unire, temă aleasă și pentru ediția de anul acesta a Zilei Naționale a Contabilului Român.

Evenimentul dedicat profesiei contabile a fost celebrat în mod unitar, în toată țara, sub patronajul filialelor CECCAR, pentru recunoașterea oficială a rolului important pe care profesia și practicanții acesteia îl au în economie și societate. Începând din acest an, sărbătoarea specialiștilor contabili – membri ai CECCAR – are loc la data de 13 iulie. În urmă cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat, prin decret regal, Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili, fiind reglementată astfel profesia contabilă în țara noastră.

În Capitală, evenimentul aniversar s-a desfășurat la Radisson Blu Hotel, în prezența a peste 350 de profesioniști contabili din Municipiul București, oficiali ai instituțiilor publice și reprezentanți ai mediului de afaceri cu care CECCAR întreține relații strânse de colaborare, precum și ai mass-media.Cuvântul de deschidere a fost rostit de președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil, moment urmat de intonarea imnului național și de discursul președintelui CECCAR Filiala București, expert contabil Aurel Andrei.Președintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, în mesajul adresat colegilor și invitaților speciali, a relevat importanța evenimentului aniversar, evocând în acest sens principalele momente ale istoriei Corpului, inclusiv cele de afirmare a contabililor români pe plan internațional. Totodată, președintele CECCAR a acordat o atenție deosebită prezentului și viitorului profesiei sub impactul noilor tehnologii, specifice erei digitale.

Participanții au urmărit un film documentar consacrat procesului istoric de instituționalizare a profesiei contabile în țara noastră. Cu acest prilej festiv, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova a prezentat noua propunere de logo al CECCAR, care conține atât simboluri tradiționale, precum caduceul – reprezentare iconografică și mitologică a comerțului, cât și elemente specifice noilor tehnologii digitale. Noua propunere de logo, adaptată la economia digitală și globalizată, este însoțită de tagline-ul „ContaȚi pe Noi. ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!”.Mesaje de salut și calde felicitări au fost transmise de invitații speciali: George Constantin Păunescu, președintele Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR), Alexandra Lazăr, director – Direcția de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Alexandru Costache, director în cadrul Curții de Conturi a României, Dragoș Doroș, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, Dana Ababei, președintele Consiliului Director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), Mihaela Robu, Business Development Manager în cadrul ACCA South-Eastern Europe.

Tema evenimentului – 97 de ani de istorie a profesiei contabile în România la 100 de ani de la Marea Unire – a adus în discuție aspecte de interes pentru specialiștii contabili și activitatea profesională cotidiană a acestora, dezbătute de conducerea CECCAR împreună cu invitații speciali.

Cu ocazia acestei deosebite reuniuni festive, CECCAR Filiala București a evidențiat activitatea membrilor organismului profesional desfășurată în anul anterior, prin organizarea Topului local al membrilor CECCAR, fiind recunoscute astfel performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați la nivel individual, în semn de apreciere a aportului acestora la dezvoltarea economică națională, în susținerea interesului public.


 

O nouă publicație de interes: „Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat”, ediția a VI-a, revizuită și adăugită

 

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a VI-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, dar și a altor publicații de specialitate şi a standardelor profesionale editate de CECCAR şi incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Lucrarea, realizată sub coordonarea prof. univ. dr. Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru și conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, cuprinde exerciții rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina și deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esențiale pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de aptitudini.

„Dacă examenul de acces la stagiu a avut ca rol principal verificarea cunoştinţelor de specialitate dobândite de candidaţi în etapa de formare iniţială (universitară), examenul de aptitudini este o probă a capacităţii candidaţilor de a selecta din matricea de cunoştinţe şi competenţe dobândite elementele necesare realizării unor sarcini care simulează situaţii reale. Lucrarea este concepută astfel încât să se poată identifica uşor cerinţele comune ambelor categorii profesionale şi, respectiv, cerinţele suplimentare specifice categoriei experţi contabili. Candidaţii se pot familiariza cu posibilele modele de subiecte de examen, cele mai multe dintre acestea având cerinţe multiple (o bază de date şi mai multe sarcini de rezolvat). Utilizarea şi justificarea raţionamentului profesional în realizarea sarcinilor pe care le presupune un subiect de examen sunt elemente esenţiale ale procesului de evaluare”, au specificat, în prefața lucrării, coordonatorii volumului.

Publicația este disponibilă la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 90 de lei.

 

 


 

INVITAȚIE

13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român

PROGRAM

 Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu 2018

 

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

– Ediția a VII-a, revizuită 

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VII-a, revizuită.

Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

Lucrarea a fost revizuită, fiind îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz.

Ghidul este disponibil acum în Filiala CECCAR Timis (str. Moise Nicoară nr.21).


Şef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Timiș din localitatea Timișoara str. Moise Nicoară nr 21 în vederea ocupării postului de șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș, pe o perioadă nedeterminată și un program de 8 ore/zi. Condiţiile generale pentru persoana care de participă la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii medii economice sau superioare economice;
 • cunoştinţe bune de operare PC;
 • experinţa pe un post de economist constituie avantaj;
 • capacitate de organizare, analiză şi sinteză;
 • adaptabilitate, perseverenţă, bune abilităţi de comunicare , rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii și minuţios;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Timiș  din localitatea localitatea Timișoara str. Moise Nicoară nr 21 după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 27.06.2018 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08.00-16.00 la sediul filialei CECCAR Timiș;
 • proba scrisă si proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 28.06.2018 ora 11,00;
 • susținerea interviului are loc la data de 28.06.2018 orele 12.00

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs
 2. CV- ul semnat pe fiecare pagina;
 3. copia actului de identitate ;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Bibliografie

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 3. Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
 5. Ordin nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice făra scop patrimonial;
 6. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, actualizată;
 7. Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;
 8. Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 9. Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare;
 10. Normele 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare;
 11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 13. Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 14. Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 15. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017.

19.06.2018

13 iulie – Ziua Națională a Contabilului Român

Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție care susţine și promovează profesia contabilă din România, va fi aniversată, începând din acest an, la data de 13 iulie.

În urmă cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România ca organism profesional independent, prin Decretul Regal nr. 3.036, fiind reglementată astfel profesia contabilă în țara noastră. Prin acest demers, România s-a alăturat, la nivel european, marilor puteri economice – Regatul Unit, Italia și Germania, țări în care profesia de expert contabil era legiferată și unde existau societăți de contabili oficial recunoscute.

Inițiativa modificării datei la care vor avea loc anual manifestările dedicate profesiei contabile a fost dezbătută și aprobată de Conferința Națională a CECCAR din 14 aprilie a.c., desfășurată în județul Alba.

Ajunsă anul acesta la a XIV-a ediție, Ziua Națională a Contabilului Român este sărbătorită în mod unitar în toată țara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea rolului important pe care profesia contabilă și practicanții acesteia îl au în economie și societate.

25.05.2018


 

Asociației Timișoara Capitală Culturală realizează selecție pentru o poziție de cenzor (expert contabil).

 

 

Mai multe informații, respectiv Cv-urile se obțin/transmit la adresa de mail 

mariana.mitar@timisoara2021.ro

 

 

 

 

 

 

Programul de lucru cu publicul și membri, în cadrul Filialei CECCAR Timiș:

 

 • pe bază de programare prealabilă;
 • precum și în următoarele intervale de timp:

           Luni : 12-16

           Marți: 09-13

           Miercuri: 10-14

           Joi: 12-16

           Vineri: 09-13


Luni 30.04.2018 este inchis.Programul se reia incepand cu 02.05.2018 

 27.04.2018


 Examen de aptitudini din zilele de 21 si 28 aprilie 2018

 

Examenul se va desfăşura la sediul Filialei Timiș din Timișoara str. Moise Nicoara Nr.21 in sala Ionel Olariu

* În ziua de 21 aprilie 2018, ora 09.00, se va organiza proba scrisă cu o durată de 6 ore. Nota de promovare pentru proba scrisă este de 7 (şapte);

* În ziua de 28 aprilie 2018, ora 10.00, se va organiza proba orala pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă;

 

Accesul candidaţilor în sală se face în intervalul orar 08.00-08.30 pe baza cărţii de identitate (nu vor avea acces în sala de examen, candidaţii fără document de identitate).

 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi numai un calculator de birou.

EXAMENUL ESTE SUPRAVEGHEAT AUDIO-VIDEO.

 

Lista candidatilor la examenul de aptitudini se poate vizualiza AICI

 


 

Programul de lucru cu publicul și membri, în cadrul Filialei CECCAR Timiș:

 

 • pe bază de programare prealabilă;
 • precum și în următoarele intervale de timp:

           Luni : 12-16

           Marți: 09-13

           Miercuri: 10-14

           Joi: 12-16

           Vineri: 09-13

 


 

 

 

20 APRILIE 2018 - termen de valabilitate a vizei de execitare a profesiei

 Prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR  nr. 18/453 din 27 martie  2018 publicată în Monitorul Oficial, perioada de valabilitate a vizei de exercitare a profesiei, aferentă anului 2017, a fost prelungită  pana la data de 20 aprilie 2018. -HCS prelungire viza.pdf

 

 

30.03.2018


 

 

CONVOCĂRILE

 


pentru
Consiliile filialelor, Comisiile de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi

reprezentanţii 1 la 100.la Conferința Națională.

 

 


 PRECIZARE

Având în vedere depășirea numărului de locuri disponibile (130) din sala de curs „Prof. Univ. Dr. Cornel Olariu”, pentru seminarul de informare „Prezentarea noilor reglementari obligatorii privind protectia datelor cu caracter personal (G.D.P.R.)” din 28.03.2018, înscrierea a fost sistată.

Lista membrilor înscriși ce vor participa se poate vizualiza -

AICI

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

 

Detalii organizatorice cu privire la procesul de votare pentru alegerea membrilor în Consiliul filialei și Comisia de Disciplină a CECCAR Filiala Timiș

 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului CECCAR Filiala Timiș nr. 18/03/16.03.2018, adoptată potrivit Procedurii alegerilor la nivelul filialelor CECCAR, vă comunicăm detaliile organizatorice cu privire la organizarea procesului de votare pentru alegerea membrilor în Consiliul Filialei și Comisia de Disciplină:

Perioada desfășurării: 21 – 23 martie 2018. 

 

Intervalul orar: 10.00 – 18.00.

Locația: sediul Filielei CECCAR Timiș, str. Moise Nicoară nr. 21


 

Componența Comisiei electorale

1. Iuhasz Giovana, expert contabil, membru în Consiliul Superior CECCAR

2. Jivănescu Olivia-Andreea, expert contabil, auditor calitate filială

3. Pascal Lucian, șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Candidați Comisia de Disciplină Filialei CECCAR Timiș

 

Proces verbal Comitet nominalizare


 


Candidați Consiliul Filialei CECCAR Timiș

 

Proces verbal Comitet nominalizare.

 


Alegeri Consiliul Filialei Timiș și Comisia de Disciplina a Filialei Timiș

 

 

 

 

 

 

 

Gasiți mai jos procedura de alegeri completă, procedura de alegeri pentru Consiliul Filialei („CF”) și Comisia de Disciplină a Filialei („CFD”), precum și graficul de derulare a acestora și declarațiile de candidatură:

 

1. Procedura de alegeri pentru CF și CDF - 1.Procedura alegeri CF CDF.pdf  Procedura alegeri.pdf

 

 

  

 

 

 

2. Graficul de desfășurare a alegerilor -  Grafic alegeri CF si CDF.pdf

  

 

 

3. Declarația de candidatură pentru membru în CF - Decl_ candidatura membru CF 2018.doc

  

 

 

4. Declarația de candidatură pentru membru în CDF - Decl_ candidatura membru CDF 2018 .doc

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR Timiș

 

 

În ziua de 29 martie 2018, ora 15:00, în Sala „Prof. Univ. Dr. Cornel Olaru” a Filialei CECCAR Timiș, str. Moise Nicoară nr. 21 va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Timiș  a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

          1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

                2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

                3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;

                4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

                5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

                6. Alegeri pentru cenzor;  

                7. Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei și a Comisiei de disciplină;

                8. Diverse

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

 

Cu respect,

Prof. Univ. Dr. Bunget Ovidiu Constantin

Președinte al Consiliului Filialei CECCAR Timiș

 

 

 


31 MARTIE 2018- termen limită de valabilitate a vizei

 Prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 439, din 28.02.2018, perioada de valabilitate a vizei de exercitare a profesiei, aferentă anului 2017, a fost prelungită până la 31 martie 2018.

 
În baza aceleiași Hotărâri, depunerea rapoartelor anuale de activitate pentru anul 2017, în perioada 01.03.2018 – 31.03.2018, urmează a se efectua EXCLUSIV ONLINE, de către fiecare membru, direct pe platforma dedicată (www.raport.ceccar.ro),

 fără menținerea facilităților financiare acordate până la 28 februarie 2018.

 

 
28.02.2018

 

 

 


 

ANUNȚ

 

 

Vă informăm că termenul de depunere online a raportului de activitate se prelungește până la 28 februarie a.c.

Începând cu data de 24 februarie va fi disponibilă o nouă versiune a raportului de activitate (modificările vizează societățile de contabilitate al căror număr de autorizație cuprinde mai multe caractere și membrii străini care nu dețin CNP eliberat de statul român), care va fi completată și depusă online doar de membrii care nu au depus încă raportul anul acesta. Noua versiune a raportului de activitate în format electronic va fi disponibilă aici pentru persoane fizice / persoane juridice și respectiv pe platforma https://raport.ceccar.ro/. 

Membrii care au depus deja raportul de activitate, dar care îl vor redepune ca urmare a respingerii acestuia, vor putea folosi și versiunea anterioară (pe care au completat-o deja, nefiind necesară completarea unui alt raport dacă acesta a fost completat corect inițial).

Vă recomandăm să depuneți toate documentele necesare online, prin intermediul platformei puse la dispoziție de CECCAR, pentru a evita timpul îndelungat de așteptare la sediul filialei.

 

Reamintim că facilitățile financiare prevăzute în Sistemul de cotizații se acordă pentru toți membrii care depun raportul și care achită cotizația până la data de 28 februarie a.c.

 

Facilitățile financiare se aplică și în cazul rapoartelor depuse în termen, dar care sunt respinse și redepuse după data de 28 februarie.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați Filialei CECCAR Timiș.

 

Prof. Univ. Dr. Bunget Ovidiu Constantin

Președinte Consiliul Filialei CECCAR Timiș 

 

 

 

 

 


PLATA PRIN VIRAMENT A COTIZAȚIILOR VĂ RUGĂM SĂ O REALIZAȚI ÎN NOUL CONT COLECTOR DESCHIS LA BCR TIMIȘOARA:
RO96 RNCB 0249 0441 8094 0001

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE FILIALEI CECCAR TIMIȘ RĂMÂN ACELEAȘI. 

 


28 februarie, data-limită de acordare a facilităților financiare pentru plata cotizației

 

 
 
Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până la care membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR.
 
 
 
Astfel, pentru achitarea cotizației până la data menționată, inclusiv, membrii (persoane fizice și juridice) care depun în același termen raportul de activitate, împreună cu celelalte documente, conform instrucțiunilor de completare a raportului de activitate publicate pe site-ul filialei, vor beneficia de facilitățile financiare conform sistemului de cotizații.
 

 


 

IMPORTANT

 

 

 

 

SISTEMUL DE COTIZAȚII CECCAR 2018

 


 

MODIFICĂRI ȘTAMPILE ȘI PARAFE PROFESIONALE

Societățile de expertiză contabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul în curs, eliberat de CECCAR, vor primi un mecanism de ștampilă, împreună cu amprenta, pentru parafarea documentelor profesionale emise de societate, dovedind astfel apartenența la organismul profesional. 

De asemenea, vechile carcase ale ștampilelor experților contabili și contabililor autorizați care solicită parafa profesională (și care îndeplinesc toate condițiile pentru obținerea acesteia) pentru anul în curs vor fi înlocuite cu noul mecanism.

15.02.2018


Stimați colegi,

 

 

 

În ședința Consiliului Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România din 11 februarie 2018 s-a stabilit că, pentru acest an, fișa de opțiuni a membrilor GEJ, deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie se va depune la sediul Filialei CECCAR Timiș sau scanată pe mail ceccartimis@ceccartimis.ro, până pe data de 15 februarie 2018.

 

 

 

Cu respect,

Prof. Univ. Dr. Bunget Ovidiu Constantin

 

Președinte CECCAR Filiala Timiș

 

12.02.2018


 

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR CECCAR FILIALA TIMIȘ!

 

Stimaţi colegi,

 

 

CECCAR Filiala Timiş organizează luni, 19.02.2018, începând cu ora 1600, o sesiune de îndrumare şi asistenţă privind completarea şi depunerea Raportului anual de activitate pentru anul 2017.

Colegii care au întâmpinat dificultăţi încompletarea sau depunerea Raportului sunt invitaţi în data şi la ora mai sus menţionate la sediul CECCAR Timiş, aflat pe str. Moise Nicoară, nr. 21, în sala de curs Cornel Olariu, unde colegii experţi contabili Iuhasz Giovana, Jivănescu Olivia, Bălin Daniel şi Livadariu Cosmin Vlad vă vor ajuta/îndruma în vederea completării, finalizării sau transmiterii Raportului, având în vedere că termenul limită este 23.02.2018.

Pentru a putea fi cât mai operativi, va rugam să aveţi la Dvs., în format electronic (format .pdf/.jpeg pentru foto), documentele scanate necesare a fi ataşate, după cum urmează:

1. Scanare în format .pdf după Cartea de identitate;

2. O fotografie tip CI cu dimensiunea de 3 x 4 cm, rezoluția fotografiei trebuie să aibă 600x600 pixeli și o dimensiune maximă de 250 KB; pentru obținerea acesteia se poate utilize platforma http://picresize.com/;

3. Adeverinţa medicală (la 4 ani) sau Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că are capacitate deplină de exerciţiu;

http://www.ceccartimis.ro/userfiles/decl%20capacitate%20de%20exercitiu%20deplina.pdf

 

4. Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

 

 

http://www.ceccartimis.ro/userfiles/declaratie%20cazier.pdf

 

5. Extras din Registrul de Încasări şi plăţi – componenta de încasări;

6. Scanare în format .pdf după dovada plății cotizațiilor (pentru cine a efectuat deja plata lor);

Cine dorește și are posibilitatea este rugat să aducă un laptop, pe care să fie instalată semnătura electronică și token-ul aferent, necesare pentru semnarea Raportului în vederea transmiterii acestuia.

Prof. Univ. Dr. Bunget Ovidiu Constantin

Președine CECCAR Filiala Timiș

 

 

 

 

12.02.2018

 


 

 

 

 

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR CECCAR!

Date relevante 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

15 februarie 2018: Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018 care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie să-şi depună lista de opţiuni la sediul Filialei CECCAR Timiș sau scanat pe adresa de mail ceccartimis@cecartimis.ro.

23 februarie 2018: Termen de depunerea rapoartelor de activitate pentru anul 2017 (on line
După depunerea și validarea raportului de către CECCAR, în urma verificării de către aparatul executiv, pe baza unei programări ce o vom face fiecare dintre noi (similară, de exemplu celei de la pașapoarte), ne vom prezenta pentru a primi viza/parafa, la sediul Filialei CECCAR Timiș.

 

 

 

 

28 februarie 2018: beneficierea de nivelul redus al cotizației fixe pentru anul 2018.

 

 

     

 

 11.02.2018

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

IN ATENTIA MEMBRILOR CARE DORESC INSCRIEREA IN GEJ

 

 

 

 

 

 

         Documentele necesare pentru dosare, precum si tematica  pentru testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ se pot consulta pe sitetul www.ceccar.ro la sectiunea -Expertiză contabilă

 

 

 

 

 

 

 

 

   30.01.2018   

 

 

 


 

      Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic:

 

1.  Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa de opţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;

2. Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;

3. Afişarea propunerilor privind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;

4. Depunerea contestaţiilor privind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;

5. Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018

Prima sesiune de testare

Testarea: 14 februarie 2018, ora 16,30;

Afişarea rezultatelor testării: 19 februarie 2018;

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018;

Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018;

A doua sesiune de testare

Testarea: 27 februarie 2018, ora 16,30;

Afişarea rezultatelor testării: 1 martie 2018;

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 2 martie 2018;

Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018.

 

La a doua sesiune de testare pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior al CECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Pentru participarea la a doua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere a dosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se va organiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronic va fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vor încărca pe platforma www.raport.ceccar.ro .

 

Cu stimă,

Preşedintele Consiliului Superior al CECCAR

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor POLIȚĂ ASIGURARE

             În conformitate cu prevederile art. 13 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare, Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe de asigurare”.

 

 

 

 

             Potrivit art. 3 din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată de Conferinţa Naţională extraordinară în data de 09 ianuarie 2017 şi modificată de Consiliul Superior al CECCAR cu consultarea preşedinţilor de filială:

„Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) depunerea raportului anual de activitate completat la toate rubricile;

b) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp;

c) dovada asigurării pentru riscul profesional, doar pentru cei care desfăşoară activitatea în mod independent şi primesc parafa anuală - aplicabil începând cu 01 ianuarie 2019;

d) dovada că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere);

e) nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi regulile privind conduita etică şi profesională, potrivit pct. 121 şi 122 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, republicat, pentru care să fi fost sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

f) depunerea declaraţiei pe proprie răspundere din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.

g) o dată la 4 ani se prezintă o adeverinţă medicală, eliberată de un medic specialist, din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, şi este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.

h) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului naţional de dezvoltare profesională continuă, denumit în continuare PNDPC.”

 

Potrivit art. 5 din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată de Conferinţa Naţională extraordinară în data de 09 ianuarie 2017 şi modificată de Consiliul Superior al CECCAR cu consultarea preşedinţilor de filială:

“Viza anuală pentru exercitarea profesiei prin intermediul societăţilor de expertiză contabilă/contabilitate se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) depunerea raportului anual de activitate completat la toate rubricile;

b) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp;

c) dovada asigurării pentru riscul profesional pe societate, aplicabil începând cu 01 ianuarie 2019;

d) dovada că asociaţii/acţionarii şi administratorii experţi contabili sau contabili autorizaţi, pe baza cărora s-a obţinut autorizarea societăţii, nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere);

e) asociaţii/acţionarii şi administratorii experţi contabili sau contabili autorizaţi, pe baza cărora s-a obţinut autorizarea societăţii nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi regulile privind conduita etică şi profesională, potrivit pct. 121 şi 122 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, republicat, pentru care să fi fost sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

f) asociaţii/acţionarii şi administratorii experţi contabili sau contabili autorizaţi, care au obţinut autorizarea societăţii sau avizul de exercitare a profesiei a societăţii depun declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată,  are capacitate de exerciţiu deplină pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.

g) o dată la 4 ani se prezintă o adeverinţă medicală, de un medic specialist din care să rezulte că îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată  şi are capacitate de exerciţiu deplină pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.

h) asociaţii/acţionarii şi administratorii experţi contabili sau contabili autorizaţi au obţinut autorizarea societăţii, au parcurs programul de formare profesională organizat de CECCAR, conform PNDPC și au achitat cotizațiile stabilite pentru această categorie de membri.”

 

Având în vedere cele menţionate anterior, facem precizarea că potrivit OG nr. 65/1994 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare, este obligatorie încheierea unei asigurări de risc profesional de către membrii CECCAR.

 

 

 

Însă, conform art. 3 lit. c) şi art. 5 lit. c) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată de Conferinţa Naţională extraordinară în data de 09 ianuarie 2017 şi modificată de Consiliul Superior al CECCAR cu consultarea preşedinţilor de filială, pentru anul 2018, dovada asigurării de risc profesional nu este o condiţie de acordare a vizei de exercitare a profesiei.

 

 

 

 

Începând cu data de 01 ianuarie 2019, dovada asigurării de risc profesional va fi o condiţie obligatorie pentru acordarea vizei de exercitare a profesiei membrilor CECCAR.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN ATENTIA MEMBRILOR - RAPORT ACTIVITATE 2017

 

 

 

 

 https://raport.ceccar.ro/

 

 

userfiles/INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE PJ.pdf

 

 

userfiles/INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE PF.pdf

 

 

userfiles/template_2018_PJ.pdf

 

 

userfiles/template_2018_PF.pdf

 

 

userfiles/decl capacitate de exercitiu deplina.pdf

 

 

userfiles/declaratie cazier.pdf

 

 

 23.01.2018

 


 

 

 

 

EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU 

 

 

 

 

Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil , sesiunea 20 și 21 Ianuarie 2018

 

 

Pentru expert contabil: 

TABEL NOMINAL

 

- În ziua de 20 Ianuarie 2018, ora 11.00 - proba scrisă la disciplinele : Contabilitate, Fiscalitate şi Drept; 

 

- În ziua de 21 Ianuarie 2018ora 11.00 -  proba scrisă la disciplinele : Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile. 

 

 

 

 

Locatie examen: Sediul filialei din Timișoara, din strada Moise Nicoară, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu” , ora 11.00

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Timis din localitatea Timisoara, str. Moise Nicoara nr. 21 Județul Timis în vederea ocupării postului de șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiţiile generale pentru persoana care de participă la concurs:

 

 

 

 1.  

  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 2.  

  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3.  

  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4.  

  are capacitate deplină de exerciţiu;

 5.  

  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 6.  

  îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

 7.  

  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 

 

 

 •  

  studii medii economice sau superioare economice;

 •  

  cunoştinţe foarte bune de operare PC;

 •  

  experinţa pe un post de economist constituie avantaj;

 •  

  capacitate de organizare, analiză şi sinteză;

 •  

  adaptabilitate, perseverenţă, bune abilităţi de comunicare, rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii și minuţios;

 •  

  comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

 

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Timis  din localitatea Timisoara, str. Moise Nicoara nr. 21 Județul Timis ,după cum urmează:

 

 

– dosarele de înscriere se vor depune până la data 19.01.2018  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08.00-16.00 la sediul filialei CECCAR Timis;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– proba scrisă si proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 22.01.2018 ora 16.00;

 

 

 

 

– susținerea interviului are loc la data de 22.01.2018 orele 18.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 

 

 

 

1.cerere de înscriere la concurs

 

 

2.CV- ul semnat pe fiecare pagina;

 

 

3.copia actului de identitate ;

 

 

4.copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

 

 

5.copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

 

 

6. cazierul judiciar;

 

 

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie

 

 

 

 

 

 

 1.  

  Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 2.  

  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;

 3.  

  Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;

 4.  

  Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;

 5.  

  Ordin nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice făra scop patrimonial;

 6.  

  Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, actualizată;

 7.  

  Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;

 8.  

  Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

 9.  

  Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare;

 10.  

  Normele 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare;

 11.  

  Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 12.  

  Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;

 13.  

  Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017.

 14.  

  Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017.

 15.  

  Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017.

 

 

 

 

18.01.2018

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Raportul de activitate 2017

 

 

 

 


Rapoartele de activitate aferente anului 2017, vor fi disponibile pe site pentru completare, incepand de maine 16.01.2017.

 

 

 

 


 În atenția absolvenților examenului de aptitudini profesionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI

 

 

 

 

17.01.2018 ora 16:00 la sediul CECCAR  Timiș

 


 

ANUNT IMPORTANT STAGIARI ANUL I SI II

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Informatii importante Membri!

 

 

 

 

In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de 09.01.2017 au fost aprobate urmatoarele materiale aplicabile in acest an.

 

 

 

 

Metodologie de acordare a vizei anuale
Sistemul de cotizatii CECCAR
Metodologie de stabilire cotizatii membru
Raport anual de activitate 2016
Raport anual de activitate simplificat 2016
Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei
Declaratie pe propria raspundere capacitate deplina

Declaratie proprie raspundere ca nu a suferit nicio condamnare

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Stimați colegi,     

 

 
Cu ocazia promovării examenului de aptitudini, vă felicităm pentru reușita dumneavoastră și vă urăm bun venit în “familia” profesioniștilor contabili. 

Potrivit Capitolului II art. 5 din Normele 1500 privind evidența și gestionarea membrilor, procedura înscrierii în Tablou este următoarea: 

- Candidatul depune, la filiala teritorială de care aparține, dosarul cuprinzând cererea sa și documentele justificative din care rezultă îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru acordarea calității de expert contabil sau de contabil autorizat.

- Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, înscrierea în Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se realizează în termen de 30 de zile de la promovarea examenului. Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

 

 

 

 

 

                                                    20 Euro/contabil autorizat; 

 

 

 

 

 •  

  Cotizație fixă pentru anul 2017 (proporțional cu perioada rămasă până la finele anului); 

 •  

  Adeverință din care să reiasă locul de muncă și funcția; 

 •  

  Copie C.I.; 

 •  

  Certificat căsătorie (după caz); 

 •  

  2 fotografii tip C.I.

După înscrierea în Tabloul Corpului, experții contabili și contabilii autorizați depun în cadru festiv, jurământul scris prevăzut de art. 22 din O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Cu stimă,

 

 

 

 

Președinte CECCAR Filiala Timiș,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Bunget Ovidiu Constantin

 

 

 

 

28.11.2017

 


Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la sesiunea examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 7 şi 14 octombrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei de domiciliu, precum şi la sediul filialei centru de examen.

 

Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive.

 

 

16.11.2017

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În atenţia candidaţilor declaraţi admişi  la examenul de aptitudini - proba scrisa din 11.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proba orală din data de 18.11.2017 se va face începând cu orele 09,00 şi se va desfăşura în sala "Cornel Olariu" din cadrul filialei CECCAR Timis, str. Moise Nicoara nr.21, Timisoara. Fiecare candidat va alege un singur bilet de la comisie, se va retrage în sala de examen pentru cca. 10-15 minute pentru pregătirea subiectelor din biletul ales şi prezentarea verbală în faţa examinatorului

 


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în  data de 11 noiembrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.


 

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 16 noiembrie ora 11.30 – 17 noiembrie, ora 11.30, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.


 

 

 

 

 

 

 

 

Locație examen aptitudini sesiunea noiembrie 2017

 

 

 

 

Sesiunea 2017 a Examenului de aptitudini se organizează în zilele de 11 si 18 noiembrie astfel:

 

 

– în ziua de 11 noiembrie 2017 la ora 09.00 va avea loc proba scrisă

 

 

– în ziua de 18 noiembrie 2017 la ora 09.00 va avea loc proba orală

 

 

Proba scrisă a examenului va avea loc la Universitatea de Vest Timișoara, Amfiteatrul "Ioan Mihai" , B-dul Vasile Pârvan nr. 4 .

 

 

Accesul în sală se va face intre orele 08:00 - 08:45 pe baza Cărții de identitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 

 

 


 

 În atenția candidaților la examenul de acces 2017

 

"Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

            Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 09 noiembrie ora 09.00 – 10 noiembrie, ora 09.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale."

 

 

 

 

09.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Noi publicații pentru stagiarii CECCAR

 

 

CECCAR pune la dispoziția stagiarilor două noi publicații – Dreptul afacerilor , autor Ioana Nely Militaru, și Elemente de dreptul muncii , de Raluca Dimitriu – volume ce tratează, printre altele, atât teoretic, cât și practic, aspecte legate de legislația muncii, terminologia folosită, categoriile de contracte în baza cărora se prestează munca, raporturile juridice de afaceri.

 

 

 

 

Cele două publicații se vând împreună, la prețul de 50 lei, și sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga țară.

 

 

 

 

 

 

 

30.10.2017

 


 

 

 

"În atenţia stagiarilor anul III

 

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.

 

 

 

În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiuni suplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018."

 

23.10.2017

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A N U N T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Începând cu data de 23.10.2017, viza privind controlul auditului de calitate al rapoartelor de expertiză contabilă se acordă de către auditorul de calitate al C.E.C.C.A.R. filiala Arad.

                

Informatii

Filiala CECCAR Arad

B-dul Revolutiei, Nr. 92

Telefon: 0257 281960, 0257 281961

Fax: 0257 281960

E-mail: ceccararad@ceccararad.ro

 

23.10.2017

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACCA: Dezbateri privind implicațiile practice ale IFRS 9

 

 

 

 

 

 

CECCAR are plăcerea să vă invite la un eveniment tehnic organizat de ACCA, în parteneriat cu Banca Transilvania, cu tema IFRS 9 – Implicații practice, care se va desfășura marți, 31 octombrie a.c., la Restaurant Sky din Timișoara.

Invitați speciali din partea 6 Sigma Group și Moore Stephens vor dezbate, împreună cu specialiști ACCA, aspecte practice legate de impactul IFRS 9 Instrumente financiare asupra băncilor și clienților acestora.

Discuțiile se vor desfășura în limba engleză.

 

 

 

Participarea la eveniment este gratuită. Cei interesați să asiste la dezbateri pot participa la eveniment prin completarea acestui formular până la 27 octombrie a.c.

 

 

 

Agenda evenimentului:

 

 

 

10:00-10:30 Înregistrare

10:30-11:00 Discursuri de deschidere: Andreia Stanciu, Head of ACCA South-Eastern Europe, & Andrei Dudoiu, Deputy CEO – Corporate Banking, Banca Transilvania

11:00-12:00 Impactul IFRS 9 asupra băncilor și clienților acestora, aspecte practice, Ramzi Watfa, Founder and Managing Director, 6 Sigma Group

12:00-12:30 Cafea

12:30-13:30 IFRS 9 – implicații practice Andrei Stan, Partner of Moore Stephens KSC, & Elena Panaite, Manager of Moore Stephens KSC

13:30-14:30 Prânz

 

19.10.2017

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACCES 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, sesiunea 2017, se organizează în zilele de 07 şi 14 Octombrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru contabil autorizat: 

 

 

 

 

- În ziua de 07 Octombrie 2017, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele : Contabilitate, Fiscalitate şi Drept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru expert contabil: 

 

 

 

 

- În ziua de 07 Octombrie 2017,  ora 11.00 - proba scrisă cu subiecte din disciplinele : Contabilitate, Fiscalitate şi Drept; 

 

 

- În ziua de 14 Octombrie 2017, ora 11.00 -  proba scrisă cu subiecte din disciplinele : Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice şi doresc accesul la stagiul pentru categoria expert contabil, se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în ziua de 14 Octombrie 2017, la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile.

 

 

 

 

Examenul de admitere la stagiu este organizat de C.E.C.C.A.R. în conformitate cu Regulamentul privind accesul la profesie, aprobat prin H.G. nr. 227/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/11.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Locatie examen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 07.10.2017 -   Examenul se va desfășura la Amfiteatrul “ Ioan Mihai ” din cadrul Universității de Vest Timișoara, Bld. Vasile Parvan, nr.4, Timișoara;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 14.10.2017 -  Examenul se va desfășura la Amfiteatrul “ Dumitru Mareș ” din cadrul Universității de Vest Timișoara, str.  Johann Heinrich Pestalozzi 14, Timișoara;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Balul Expertului Contabil

21 septembrie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiala Timiș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România („CECCAR”) sărbătorește joi, 21 septembrie 2017, începând cu ora 17.30, la Restaurantul Valery 3 din Moșnța Nouă, „Ziua Naţională a Contabilului”.

 

 

 

 

 

 

 

Sunt așteptați, cu drag și bucurie, să participe la manifestările organizate cu această ocazie, toţi profesioniştii contabili, indiferent de statut, angajat sau în practică liberă, membri ai CECCAR. Se se vor acorda diplome și distincții profesioniștilor contabili și cabinetelor de contabilitate cu performanțe deosebite.

 

 

 

 

21 septembrie este o zi plină de de simboluri: este ziua echinocţiului dintre vară şi toamnă, când ziua este egală cu noaptea și este marcat începutul zodiei Balanţã. Iar unul dintre instrumentele profesiei contabile este bilanțul, aflat în permanent echilibru (între „activ” și „pasiv”).

Dincolo de caracterul solemn al evenimentului, marcat și de prezența reprezentanților instituțiilor și autorităților publice și ai mediului de afaceri, sărbătoarea se va încheia cu „Balul Expertului Contabilului” (persoana de contact Teofilia Vasilache 0721322780) -  invitație .

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Univ. Dr. Bunget Ovidiu Constantin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte CECCAR Timiș


 

 

 

 

 

 

 

 

In atentia membrilor!

 

 

 

 

In perioada 14.08-15.08.2017 inclusiv, nu se lucreaza.Activitatea se va relua pe data de 16.08.2017, ora 8.00.In perioada 16.08-21.08.2017 programul de lucru va fi 08.00-18.00.

 

 

11.08.2017

 


 

 

 

 

 

 

 

 

In atentia stagiarilor anul 3,

 

 

 

 

Va informam ca la sediul filialei am primit publicatia, GHID pentru pregatirea candidatilor la examenul de aptitudini 2017.

 

 

 

 

 

02.08.2017

 


 

 

 

 

 

 

 

 

In atentia stagiarilor anul 1

 

 

 

Va informam ca au sosit urmatoarele publicatii:

 

 

 

 

 

       - Contabilitatea manageriala; 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - Contabilitate si raportare financiara ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - IFRS 2015;

 

 

 31.07.2017

 


In atentia membrilor!

 

 

 

 

 

In perioada 01-05.06.2017 inclusiv, nu se lucreaza iar pentru perioada 06-09.06.2017 programul de lucru va fi de la 08-18.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stimate colege,

 

 

 

 

Stimați colegi,

 

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.

Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.

Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.

 

Consiliul Superior al CECCAR,

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

 

 25.05.2017

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  ÎN ATENŢIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R.

 

 

 

 

 

 

Termen limită depunere formular 010  -   detalii

AICI

 

 

 

 

 

24.05.2017

 


 

CURS FISCALITATE LIVE (12.05.2017) -

 

 

 

 

 

 

 

AICI

 

 

 

CURS FISCALITATE LIVE (11.05.2017) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AICI

 

 

 

 

 


 

 

 

Dragi colegi experți contabili și contabili autorizați, membri ai Filialei CECCAR Timiș,

 

 

 

Am analizat situația celor înscriși la curs (11-12 mai), actualitatea subiectelor, acordul lectorilor, dar mai ales ideea accesului tuturor membrilor și a stagiarilor la informație de primă mână.

 

 

 

Din perspectiva dascălului, tradiționalist, voi aprecia întotdeauna cursurile clasice, având ca bază ideea contactului direct student-profesor, însă trebuie să ne adaptăm situațiilor și timpurilor, oferind variante alternative.

 

 

 

Pe cale de consecință am decis, în premieră pentru organismul profesional, să transmitem live cursul, aici, pe Clubul CECCAR Timiș, și pe ceccartimiș.ro (o să fie postat astazi un link acolo).

 

 

 

Vă rugăm să vă înscrieți

aici

 

O zi frumoasă!

 

 

 

 

 

 

Bunget Ovidiu Constantin
Președinte CECCAR Timiș


În baza Protocolului din data de 21 aprilie 2017, încheiat între Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România („CECCAR”)  și Camera Consultanților Fiscali din România („CCFR”) s-a convenit:

 

 

 

 • Recunoașterea de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în cadrul programului de pregătire profesională continuă, a cursurilor din domeniul fiscalitate organizate de către Camera Consultanților Fiscali din România, pentru membrii comuni ai celor două organisme, în limita a 10 ore CPD.

 • Recunoașterea de către Camera Consultanților Fiscali din România, în cadrul programului de pregătire profesională continuă, a cursurilor din domeniul fiscalitate organizate de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, pentru membrii comuni ai celor două organisme, în limita a 10 ore de pregătire profesională.

 • Recunoașterea se va face pe baza unei adeverințe eliberate de CECCAR, respectiv CCFR, la cererea persoanelor interesate.

 

25.04.2017

 


 

 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Filiala Timiș, continuă seria întâlnirilor lunare cu privire la dezvoltarea și menținerea de relații etice între profesioniștii contabili și stagiari și organizează întâlnirea lunii mai în data de joi, 04.05.2017, la sediul Filialei CECCAR Timiș, str. Moise Nicoară nr. 21, începând cu orele 16.00.

 

Tema seminarului: Ce înseamnă concurență neloială sau munca la gri” ?  și va fi moderată de doamna expert contabil Laura Simionoff, membru în Consiliul Filialei CECCAR Timiș.

Participanti: Experți contabili, contabili autorizați și stagiari CECCAR.

Participarea la Seminar echivaleaza 4 ore CPD în cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Vă rugăm să vă înscrieți aici.

 

Vă așteptăm cu drag!

 

 

 

 

 

24.04.2017

 


 

Mâine 14.04.2017, programul de lucru este până la ora 12,00 iar activitatea se va relua pe data de 18.04.2017, ora 8.00.

 

 

13.04.2017

 


 

 Stimați colegi,

 

 

Vă invităm să participați la Seminarul organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Filiala Timiș și Camera Auditorilor Financiari din România, Reprezentanța Vest, în colaborare cu O.N.P.C.S.B. (Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor), dedicat tuturor categoriilor de entități raportoare, privind pregătirea profesională continuă a specialiștilor implicați în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

 

Coordonate eveniment:

 

Data: 12 aprilie 2017

Interval orar: 9:30-12:30

 

Locație: Timișoara, Universitatea de Vest - Aula Magna „Ioan Curea", Str. Vasile Pârvan nr. 4 - 

afiș CAFR-CECCAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica si lectori:

1. Magdalena Bucurescu, Analist Financiar, Serviciul Juridic - Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului;

2. Georgeta Petre, Analist financiar Compartiment Sancţiuni Internaţionale şi Finanţarea Terorismului – Prezentare privind sistemul de luptă împotriva spălării banilor/Implementarea regimului sancțiunilor internaționale și indicatori de risc privind finanțarea terorismului.

 

Participanți: Experți contabili, auditori financiari si stagiari care au indeplinite la zi toate obligatiile față de CECCAR/CAFR.

 

Participarea la Seminar echivaleaza 6 ore CPD în cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România  - înscrierea la seminar 

 

Nu se percepe taxă de participare la seminar, CAFR și CECCAR vor suporta toate costurile aferente organizării evenimentului, mai puțin eventualele cheltuielile de transport și cazare ale participanților.

 

 

 

 

 

 

Cu apreciere,

 

 

 

Prof. Dr. Bunget Ovidiu Constantin

Președinte CECCAR Timiș


 

PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE RAPORT ACTIVITATE

 

Vă supunem atenția următorului COMUNICAT

 .

 

 

27.02.2017

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R.

 

 

 

Pentru depunerea raportului de activitate accesați următorul link:  

http://raport.ceccar.ro/wp-login.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2017

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 ÎN ATENŢIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R.

 

 

 

 

Anunt Adunarea Generala

 

 

20.02.2017

 


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ÎN ATENŢIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R.

 

 

 

 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Filialei nr. 17 / 39 /26.01.2017, procesul de votare în vederea alegerii președintelui Consiliului Filialei CECCAR Timiș 2018-2022, va avea loc în perioada 13-15 martie 2017, orele 10-19, conform normelor și regulamentelor CECCAR, la sediul Filialei CECCAR Timiș, str. Moise Nicoară, nr. 21, Timișoara.

 

 

10.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vă supunem atenției procesul verbal

atasat

 

 

 

 

 

privind analizarea declarațiilor de candidatură la funcția de președinte al Consiliului filialei  Timiș.

 

 

 

 

 

10.02.2017

 


 

 Ghid profesii liberale

 

 Puteti accesa 

aici  Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din profesii liberale din Romania.

 


 

 

 

·  Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 http://ceccar.ro/ro/?p=7674

 

 

 

·  Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri

http://ceccar.ro/ro/?p=7681

 

 

27.01.2017

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 Seminarul GRATUIT PENTRU MEMBRII CECCAR cu tema „Modificările apărute în Codul fiscal cu aplicabilitate din 2017 şi lucrările de închidere a exerciţiului financiar”.

 

 

 

Principalele subiecte abordate în cadrul seminarului sunt detaliate în Anexă, mai jos.

Seminarul va avea loc în ziua de 16 februarie 2017, începând cu orele 15:00. Locaţia desfăşurării seminarului fiind comunicata ulterior.

Lectori:

expert contabil, conf. univ. dr. Gabriel Jinga

expert contabil, lect. univ. dr. Florin Dobre

Participarea la acest seminar NU este condiţionată de obţinerea vizei până la data de 10 februarie 2017.

După obţinerea vizei pe anul 2017, membrii care au participat la acest seminar, pe baza unei cereri depuse la filială, îşi vor putea echivala 10 ore CPD (din care 5 verificabile) de formare şi dezvoltare profesională continuă conform PNDPC.

Persoanele care NU sunt membri CECCAR, dar care îşi desfăşoară activitatea în domeniul financiar contabil vor putea participa la acest seminar, în limita locurilor disponibile pentru o taxă de 250 de lei, care se va achita până la data de 10 februarie 2017 la sediul filialei CECCAR Timis

Toţi participanţii vor primi material suport. Lucrările seminarului vor fi interactive, participanţii având posibilitatea adresării de intrebări, la care vor primi răspunsuri din partea lectorilor.

Înscrierea privind participarea la seminar se face completând cererea de AICI , în limita locurilor disponibile, prioritate având membrii CECCAR.

Cererile de participare se vor depune pana la 10 februarie 2017, ora 15,00.

Intrarea în sală se va realiza potrivit listei de participanţi.

ANEXA

Printre subiectele ce vor fi abordate se numără:

Modificări aduse Codului fiscal şi Codului de procedură fiscal prin OUG 84/2016, OUG 3/2017, printre care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regimul fiscal în cazul revalidării codului de TVA
- Regimul fiscal în cazul contribuabililor reactivaţi
- Reguli privind stabilirea anului fiscal
- Scutiri la calculul impozitului pe profit
- Regimul microintreprinderilor în 2017
- Deduceri la calcululimpozitului pe venit
- Noi reguli privind obligaţia plăţii CASS pentru anumite venituri
- Eliminarea plafonului de 5 salarii medii brute
- Introducerea regimului special pentru agricultori
- Noi reguli privind ajustarea TVA
- Obligaţii declarative: Registrul Operatorilor Intracomunitari etc.
- Introducerea impozitului specific unor activităţi
- Alte modificări cu impact fiscal introduce prin OUG 2/2017, HG 1/2017, Legea 82/2016 etc.
- Noi formulare fiscale utilizate în 2017
- Închiderea exerciţiului financiar 2016

 

 

 

 Detalii locatie  AICI

Preşedinte filială,
Prof. univ. dr. Bunget Ovidiu Constantin

 

 23.01.2016

 

 

 

 


 

Şef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Timiș din localitatea Timișoara, str. Moise Nicoara nr.21, Județul Timiș, în vederea ocupării postului de șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiţiile generale pentru persoana care de participă la concurs:

 

 

 

 1.  

  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 2.  

  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3.  

  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4.  

  are capacitate deplină de exerciţiu;

 5.  

  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 6.  

  îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

 7.  

  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 

 

 

 •  

  studii medii economice sau superioare economice,;

 •  

  cunoştinţe foarte bune de operare PC;

 •  

  experinţa pe un post de casier constituie avantaj;

 •  

  capacitate de organizare, analiză şi sinteză;

 •  

  adaptabilitate, perseverenţă, bune abilităţi de comunicare , rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii și minuţios;

 •  

  comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

 

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Timiș din localitatea Timișoara, str Moise Nicoară  nr 21, județul Timiș,după cum urmează :

 

 •  

  dosarele de înscriere se vor depune în perioada 23.01.2017  până la data 26.01.2017 inclusiv, după următorul program: de luni până joi între orele 08,00-16,00 la sediul filialei CECCAR Timiș;

 •  

  proba scrisă si proba de verificare a competențelor de utilizare PC are loc în data de 27.01.2017 ora 12.00;

 •  

  susținerea interviului are loc la data de 27.01.2017 orele 15.00

 •  

  comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Timiș şi pe pagina de internet a filialei si a Corpului, în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data finalizării concursului

 

 

 

 

 

 

 

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 

 

 

 1.  

  cerere de înscriere la concurs

 2.  

  CV- ul semnat pe fiecare pagina;

 3.  

  copia actului de identitate ;

 4.  

  copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

 5.  

  copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

 6.  

  cazierul judiciar;

 7.  

  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

 

 

 

 1.  

  Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 2.  

  Ordin nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice făra scop patrimonial;

 3.  

  Legea nr. 82/1991  a contabilitatii, actualizată;

 4.  

  Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal;

 5.  

  Legea  nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

 6.  

  Ordin nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

 7.  

  Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 8.  

  Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;

 9.  

  Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;

 10.  

  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România cu  modificările și completările ulterioare.

 11.  

  Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare;

 12.  

  Normele  nr. 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare;

 13.  

  Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017.

 14.  

  Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017.

 15.  

  Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 .

 

 

 

 

23.01.2017

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța

 

 

 

 

 

 

Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.

La eveniment va fi prezent, de asemenea, președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programul detaliat al Seminarului este disponibil aici.

Intervenția președintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului. Vă puteți înscrie la webinar aici

.

 

 

 

 

 

23.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Declarație de candidatură pentru funcția de Președinte al Consiliului Superior CECCAR

 

Formular de candidatură  

AICI

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarație de candidatură pentru funcția de Președinte al Consiliului Filialei CECCAR

Formular de candidatură  

AICI

 

 

Graficul de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei  

 

 

Nr. crt.

Acțiunea

Data limita/ perioada/intervalul

1.

Mediatizarea formularului declarației de candidatură

15 ianuarie

2.

Depunerea declarațiilor de candidatură

25 ianuarie

3.

Numirea comisiei de nominalizare

31 ianuarie

4.

Publicarea procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare, a listei candidatilor admisi

10 februarie

5.

Depunerea contestațiilor împotriva procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare

2 zile lucratoare

6.

Soluționarea contestațiilor

5 zile lucrătoare

7.

Intocmirea listei de votanti

5 martie

8.

Desfășurarea procesului de votare

07 – 18 martie

9

Organizarea Adunării generale

19 – 31 martie

 


 

13.01.2017


 

 

 

 

 

 

 

 

Materialele cu privire la acordarea vizei anuale și sistemul de cotizații  aprobate de Conferința Națională Extraordinară care a avut loc în data de 09.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTRU FACILITAREA PROCESULUI DE ACORDARE A VIZEI / AVIZULUI DE EXERCITARE A PROFESIEI, VĂ RUGĂM SA UTILIZAȚI EXCLUSIV VARIANTA ON-LINE!

 

 

 

 

Pentru obținerea username-ului și a parolei de acces în aplicație puteți transmite un mail filialei CECCAR Timiș, pe adresa ceccartimis@ceccartimis.ro (de pe adresa dvs. personala), cu textul solicitare creare cont, urmând să primiți prin e-mail informațiile solicitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Profesională 

 

Valorile cotizațiilor  din 2016- pentru plata integrală până la 31 martie  2016

 

Valoarea Cotizatiilor pentru plata integrala pana la 28 februarie 2017

 

Valorile cotizațiilor din 2016 pentru plata ulterioara datei de 31 martie 2016

 

Valoarea Cotizatiilor pentru plata integrala in perioada 1 martie 2017-30 septembrie 2017

 

Majorari PLATA INTEGRALA           30.09.2017 - 31.12.2017

 

Majorari si penalitate PLATA INTEGRALA           01.01.2018 - 28.02.2018

 

EXPERTI CONTABILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENALITATE 25 % 

 

PENALITATE 25 % + MAJORARI 0.01%/ZI INTARZIERE

 

CU ACTIVITATE INDIVIDUALA VIZA+PARAFA

 

700 lei

 

700 lei

 

800 lei

 

800 lei

 

FARA ACTIVITATE INDIVIDUALA FARA VIZA FARA PARAFA

 

700 lei

 

500 lei

 

800 lei

 

600 lei

 

ADM./ASOC./ACT. CU ACTIVITATE INDIVIDUAL SI FIRMA VIZA+PARAFA

 

700 lei

 

600 lei

 

800 lei

 

600 lei

 

ADM./ASOC./ACT. FARA ACTIVITATE INDIVIDUALA CU VIZA  FARA PARAFA

 

500 lei

 

500 lei

 

600 lei

 

600 lei

 

SALARIATI SOC. PROFIL FARA VIZA SI FARA PARAFA - NORMA INTREAGA - REVISAL

 

500 lei

 

400 lei

 

600 lei

 

500 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILI AUTORIZATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CU ACTIVITATE INDIVIDUAL VIZA+PARAFA

 

570 lei

 

570 lei

 

670 lei

 

670 lei

 

FARA ACTIVITATE INDIVIDUAL FARA VIZA FARA PARAFA

 

570 lei

 

300 lei

 

670 lei

 

400 lei

 

ADM./ASOC./ACT. FARA ACTIVITATE INDIVIDUALA CU VIZA  FARA PARAFA

 

395 lei

 

300 lei

 

495 lei

 

400 lei

 

SALARIATI SOC. PROFIL FARA VIZA SI FARA PARAFA  - NORMA INTREAGA - REVISAL

 

395 lei

 

250 lei

 

495 lei

 

350 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETATI DE EXPERTIZA SI CONTABILITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societăți de expertiză i contabilitate 

 

800 lei

 

 

 

800 lei

 

 

 

CIFRA DE AFACERI > 100000 E = 454.110 LEI 

 

 

 

800 lei

 

 

 

800 lei

 

CIFRA DE AFACERI < 100000 E = 454.110 LEI

 

 

 

700 lei

 

 

 

700 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZATIE VARIABILA PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

 

1,00%

 

0,80%

 

1,20%

 

1,20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membri inactivi sau suspendați 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERTI CONTABILI (Calitate dovedita prin adeverina anuala)

 

300 lei

 

150 lei

 

300 lei

 

250 lei

 

CONTABILI AUTORIZATI ( calitate dovedita prin adeverinta anuala)

 

250 lei

 

150 lei

 

250 lei

 

250 lei

 

PF CRESTERE COPIL SI ANGAJARE IN STRAINATATE

 

 

 

150 lei

 

 

 

250 lei

 

MEMBRI STAGIARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERTI CONTABILI

 

 

 

1.000 lei

 

 

 

1.000 lei

 

CONTABILI AUTORIZATI

 

 

 

700 lei

 

 

 

700 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotizatiile pe anul 2017 includ si cursurile obligatorii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2017

 


Stimați colegi,

 

Având în vedere că experții contabili și contabilii autorizați sunt cei mai în măsură să analizeze impactul Formularului 088, CECCAR, ca reprezentant al profesiei contabile din România, a fost solicitat să efectueze o analiză și un sondaj referitoare la utilitatea acestei declarații, în vederea adoptării unei decizii cu privire la menținerea sau eliminarea acesteia.

În acest sens, vă rugăm să susțineți demersul inițiat de CECCAR, prin completarea unui chestionar, până mâine, 13.01.2017, ora 12.00, accesând linkul (click pentru chestionar).

De asemenea, vă informăm că în cadrul Conferinței Naționale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie a.c. au fost aprobate o serie de modificări în ceea ce privește metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum și sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, măsuri care vin în sprijinul profesioniștilor contabili.

În acest sens vă informăm că pe site-urile filialelor CECCAR au fost publicate materialele aprobate. Având în vedere importanța informațiilor cuprinse în aceste documente, vă rugăm să le analizați cu atenție pentru a putea beneficia de facilitățile financiare oferite de CECCAR, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

În situația în care aveți neclarități în privința informațiilor ce se regăsesc în documentele publicate, vă rugăm să vă adresați filialelor CECCAR.

În baza prevederilor documentelor ce se regăsesc pe site-urile filialelor, vă informăm că viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a anului în curs.

 

                                                                        Cu stimă,

 

                   Președinte,                                                                     Director general executiv,

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova                                     Lect. univ. dr. Florin Dobre

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2017

 


 

 Stimati colegi,

 

 

 

 

Gasiti atasat ultimul draft al ROF CECCAR ce urmeaza a fi supus validarii CS in luna decembrie și respectiv aprobarii CNE din 9 ianuarie. Va rog sa aveti amabilitatea de a-l studia si transmite (pe mailul meu), pana sambata 17 decembrie, eventualele dvs. propuneri. ROF-ul va mai fi actualizat după modificarea OG 65/1994 . -  

DRAFT

 

 

 

 

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Înscriere Petrecere "Magia Crăciunului 2016"

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 17 dec 2016

Ora: 12.00

Locaţia : Ceccar Timiş. Str. Moise Nicoară nr.21


 

Stimaţi colegi,

 

Vă prezentăm  aici

  proiectul noului Regulament de organizare şi funcţionare a C.E.C.C.A.R., solicitându-vă ca eventualele dumneavoastră propuneri şi sugestii de completare, sau modificare a prevederilor acestuia, să ni le transmiteţi până miercuri, 30 noiembrie 2016, spre a fi înaintate Consiliului Superior al Corpului.

 

 

CONDUCEREA FILIALEI

 

 

 29.11.2016 

 


 

Rezultatele depunerii dosarelor de înscriere în vederea ocupării postului de Şef Birou Administrativ în cadrul filialei Timiş:

 

 

1. VALENTA MIHAELA

 

 

25.11.2016

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCARE ADUNARE GENERALA  EXTRAORDINARA

 

 

 

Desemnarea reprezentantilor la Conferinta Nationala Extraordinara a expertilor contabili si contabililor autorizati din data de 9 ianuarie 2017, pentru mai multe detalii accesati urmatorele link-uri : Procura Speciala şi 

Adunare Generala Extraordinara

 

 

25.11.2016

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R.

 

 

 

 

 

 

 

In conformitate cu prevederile Normelor C.E.C.C.A.R.  nr.1500 / 05.02.2009 , cu modificarile si completarile, ulterioare, privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei, va reamintim urmatoarele obligatii si conditii legate de acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei pentru anul 2017, in baza urmatoarelor adrese pe categorii de membrii:

 

 

 

 

 

 23.11.2016

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Informare membrii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expirarea perioadei de suspendare

 

 

 

 

 

 

15.11.2016

 


 

 

 

FiscoMed – Combaterea Evaziunii Fiscale în Sfera Medcială

 

FiscoMed îşi propune, ca prim- eveniment pilot, să crească nivelul de conştientizare si combatere a evaziunii fiscale în sfera medicală.

 

 

 

 

Acest eveniment s-a creat sub egida Junior Chamber Înternational Timisoara împreuna cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara, Agentia Nationala de Admînistrare Fiscala – Direcţia Generală Regională a Fînanţelor Publice TimişoaraCorpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati dîn Romania - Filiala Timis, Colegiul Medicilor Dentisti dîn Romania – Filiala Timis si Colegiul Medicilor Dentisti dîn Romania – Filiala Arad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FiscoMed în colaborare cu instituţiile partenere se bazeaza pe o nevoie reala, care a fost sesizata de diferite persoane cheie în anumite domenii de activitate (medical, juridic, administrativ, universitar)

 

 

 

 

 

Temele FiscoMed sunt urmatoarele:

 

 

 

 

 1.  

  Prezentarea formelor juridice de organizarea/functionare a cabinetelor medicale.

 2.  

  Impozitarea pe fiecare formă juridică de organizarea/funcţionare a cabinetelor medicale, conform Noului Cod Fiscal.

 3.  

  Puncte slabe si puncte forte. Avantaje si dezavantaje fiscale, solutii optime de organizare a tuturor entitatilor juridice.

 4.  

  Cazuri de evaziune fiscala pentru fiecare forma de organizare, masuri de prevenire si combaterea.

 

 

 

Publicul tinta este alcatuit din medici, studenti

la UMF Timisoara in anii terminali, contabili si directori economici in sfera medicala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data evenimentului FiscoMed va fi in ___9__a lunii Noiembrie, an 2016 ORA 16:00

 

 

 

 

 

 

 

Timpul de desfasurare este de apoximativ 4 ore.

 

 

 

 

 

Locatia: Amfiteatrul Universitaţii de Medicină şi Farmacie din Timişoara.

 

 

 

 

OBS. Pentru mai multe detalii şi informaţii cu privire la defăşurarea acestui simpozion vă rugăm să accesaţi următorele link-uri :  INVITAŢIE FISCOMED şi

AFIŞ FISCOMED

 

 

 

 


 

 

 

Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

 

 

 

Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

 

 

 

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail

soc@ceccaro.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.2016

 


 

Şef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Timiș din localitatea Timișoara, str. Moise Nicoara nr.21, Județul Timiș, în vederea ocupării postului de șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiţiile generale pentru persoana care de participă la concurs:

 

 

 

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 

 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 

 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

 

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 

 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

 

 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 

 

 

 •  

  studii medii economice sau superioare economice,;

 •  

  cunoştinţe foarte bune de operare PC;

 •  

  experinţa pe un post de casier constituie avantaj;

 •  

  capacitate de organizare, analiză şi sinteză;

 •  

  adaptabilitate, perseverenţă, bune abilităţi de comunicare , rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii și minuţios;

 •  

  comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

 

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Timiș din localitatea Timișoara, str Moise Nicoară  nr 21, județul Timiș,după cum urmează :

 

 

- dosarele de înscriere se vor depune în perioada 02.11.2016 până la data 23.11.2016 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul filialei CECCAR Timiș;

 

 

- rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul filialei CECCAR Timiș și pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs;

 

 

- proba scrisă are loc în data de 28.11.2016 ora 11,30;

 

 

- susținerea interviului are loc la data de 28.11.2016 orele 14.00

 

 

 - comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Timiș şi pe pagina de internet a filialei si a Corpului, în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data finalizării. concursului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 

 

 

 

1.cerere de înscriere la concurs

 

 

2.CV- ul semnat pe fiecare pagina;

 

 

3.copia actului de identitate ;

 

 

4.copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

 

 

5.copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

 

 

6. cazierul judiciar;

 

 

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bibliografie 

 

 

 

 1.  

  Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 2.  

  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

 3.  

  ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;

 4.  

  DECRET nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ;

 5.  

  ORDIN nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;

 6.  

  Legea  nr. 82/1991  a contabilitatii, actualizata;

 

 

 

 

02.11.2016

 


În antenţia candidaților care au susţinut examenul de admitere la stagiu, sesiunea 2 și 9 octombrie 2016

 

 

 

Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016.

Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor la urmatoarea adresa de e-mail : contestaţii@ceccaro.ro  sau pe fax: 0213308888

 

  21.10.2016

 


Stimati colegi,

Balul Expertului Contabil se apropie, mai sunt numai doua zile si avem numai vesti bune pentru dumneavoastra.

Pentru Bal am obtinut sustinerea companiei care produce programul 4Secunde (www.4secunde.ro) - de management automatizat al declaratiilor fiscale in relatia cu ANAF si avem doua anunturi de facut:

1.      4Secunde ofera o invitatie de o persoana la Bal – toti cei care vor da Like si Share paginii de Facebook 4Secunde (https://web.facebook.com/4Secunde/ ) vor intra intr-o tragere la sorti pentru o invitatie gratuita la Balul Expertului Contabil din 30 septembrie.

Vor fi luati in considerare toti inscrisii de pana maine, 29.09.2016 la ora 12.

 

2.      Co-foundatorul 4Secunde, Eduard Alexandrian va fi la Timisoara pentru a participa la Bal si profitam de aceasta ocazie pentru a sustine o prezentare completa a aplicatiei 4Secunde, urmata de o sesiune de intrebari si raspunsuri.

Participantii la prezentare sau la bal vor obtine un cod de discount substantial pentru utilizarea aplicatiei, in caz ca li se pare utila.

 

Programul prezentarii din 30 septembrie, la sediul Ceccar Timisoara:

Ora 11.30 – Primirea participantilor

Ora 12.00 – Prezentarea practica a aplicatieim cu toate aspectele

Ora 13.30 – Sesiune de intrebari si raspunsuri

Ora 14.00 – Socializare

 

 

 

 

 

 

 

 Formularul de inscriere cu toate informatiile aferente poate fi completat acesand link-ul urmator:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriere testare software contabilitate, declaratii ANAF - 394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important! Pentru o testare completa va invitam sa aduceti cateva declaratii semnate deja cu stick-ul dumneavoastra, ce pot fi depuse la ANAF, (394 are termen chiar 30 septembrie).

Daca le aduceti semnate nu este necesara aducerea stick-ului cu semnatura. Toate declaratiile vor fi depuse pe serverul ANAF si se vor primi Recipisele lor in format PDF.

 

Programul 4Secunde automatizeaza toate operatiunile cu declaratiile fiscale (pana la redenumire, arhivare, vector fiscal), reduce cu 80% timpul petrecut cu declaratiile si reaizeaza o serie de verificari care fac procesul foarte sigur.

 

Nu uitati:

Dati Like si Share paginii de Facebook https://web.facebook.com/4Secunde/ pentru a intra in cursa pentru invitatia la Bal

 

 

 

Sa va inscrieti pentru prezentarea aplicatiei (din motive practice, locurile in cadrul prezentarii sunt limitate la 30 persoane).

 

 

 


 

 

 

 

" Dragi profesionișt contabili, "cititori în stele", să celebrăm moștenirea contabilă, previzionând tendintele economice! " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Un clasic in viață

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prin urmare, vă invităm  să luați parte la evenimentele dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a Contabilului   

 

                                              Un prim eveniment este exact în 21 septembrie,  aveți    

AICI  Invitația. 

 

 

  

 

 

 

 

                              Următorul eveniment este în 30 septembrie, si anume Balul Expertului Contabil, ediția a V-a.

 

 

 

                                                       Formularul de înscriere cu toate informațiile aferente îl aveți

AICI 

 

 

 

 

 

 

​p.s. Un ​profesionist contabil face contabilitate, sute de profesioniști contabili creează o economie!

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimaţi colegi

 

 

 

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi miercuri, 14 septembrie 2016, la evenimentul „Noutăți în Standardele de Raportare Financiară Internațională" organizat de către ACCA în parteneriat cu KPMG la Centrul Regional de Afaceri Timișoara din B-dul Eroilor de la Tisa nr.22, Sala Bega (etaj 1).

Participarea este gratuită pentru toți profesioniștii contabili, membri și stagiari CECCAR, ca şi componentă a educației permanente nestructurate.

 

Vă rugăm să confirmați participarea urmând instrucțiunile din 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

invitație

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acest produs reprezintă, așa cum cum îi spune și titlul, un suport pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. Publicația conține informații detaliate cu privire la programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil/contabil autorizat. De asemenea, candidații se pot pregăti prin studierea exemplelor ilustrative pentru verificarea cunoștințelor cuprinse în Ghid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrarea cuprinde informații și analize concrete cu privire la aspecte din domeniile: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologiacontabilă, expertiza contabilă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru achiziționarea publicației, vă puteți adresa direct Filialei Timis din strada Moise Nicoara nr.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

CHESTIONAR privind modul de implementare si efectele asupra mediului de afaceri ale Formularului (088)

 

 

 

 

Formularul (088) aprobat prin Ordinul nr.3841/2015 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, are ca scop analizarea și evaluarea intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA, pentru mai multe detalii accesați link-ul următor:

 

 

http://cnipmmr.ro/2016/06/07/chestionar-privind-modul-de-implementare-si-efectele-asupra-mediului-de-afaceri-ale-formularului-088/

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Marin Toma

 

 

 

Se împlinesc, astăzi, patru ani de când președintele prof. univ. dr. Marin Toma a plecat dintre noi. Un adevărat vizionar, știind înaintea tuturor ceea ce se va întâmpla în profesia contabilă, în mod special, și în economia națională, în general, a luptat neîncetat pentru progresul profesiei contabile și pentru cei care o practică. Întotdeauna le-a arătat tuturor celor cu care a colaborat și care au format profesia contabilă drumul cinstit, plin de realizări care au la bază etica și profesionalismul, drum care poate fi parcurs doar în echipă.

Aducem astăzi un omagiu personalității remarcabile a vieții economice din țara noastră, care a fost președintele Marin Toma, un model profesional și uman a cărui amintire va trăi veșnic în inima noastră, datorându-i trimful tradiției și modernului în ceea ce privește profesia contabilă.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amintim, în această zi, un citat al celui care a fost președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vorbe care i-au călăuzit pașii pe tot parcursul vieții: În faţa oricărui obstacol, a oricărei probleme de rezolvat am fost dominat de conjugarea a trei verbe: a şti, a vrea şi a putea.

 

 

 

 

 

 

Dumnezeu să-l odihnească!

 

 

 

 

Conducerea C.E.C.C.A.R. 

 

 

foto presedinte Marin Toma

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CECCAR   Business Magazine 

 

 

 

 

 

Acum, la început de primăvară, supunem atenției celor interesați primul număr online al săptămânalului editat de CECCAR – Centrul de Excelență în Business și Economie. Anotimpul în care am pășit atestă, pentru debutul nostru publicistic, semnele evidente ale intenției de a aduce un suflu proaspăt, cu adevărat primăvăratic, în peisajul presei românești, cu precădere al celei cu profil economico-social. Link-ul pentru consultarea publicatiei este : 

http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNT

 

 

 

 

Lista candidatilor la Consiliul Superior este urmatoarea :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lista

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE PENTRU ADUNAREA GENERALA

 

 

 

 

1.Raport Privind Activitatile Desfasurate si Rezultatele Obtinute de Consiliul Filialei la data de 31.12.2015.

 

 

 

 

2.Program de Activitate al Consiliului Filiale Timis pentru anul 2016.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNT

 

 

 

 

Program de Doctorat în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) – parteneriat al Universității de Economie și Afaceri (WU) din Viena și al Institutului pentru Fiscalitate Austriacă și  Internațională pentru mai multe detalii accesati urmatorul link :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program de Doctorat

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2016

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNT IMPORTANT

 

 

 

In data de 29.02.2016 incepand cu orele 15.00 la Universitatea de Vest din Timisoara, din Bulevardul Vasile Parvan, nr.4, în  „ AULA MAGNA”  , va avea loc Adunarea Generala a Membrilor Filialei Timis a Copului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati din Romania, pentru mai multe detalii accesati urmatorul link :

Adunarea Generala a Membrilor Filialei Timis

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Cod Fiscal 2016 - Ce ne asteapta, ce trebuie sa stim si cum putem evita problemele"

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe detalii accesati urmatorul link : 

http://eepurl.com/bNkQSH

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERITOR LA RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiuni de completare a Raportului in EvidExpert

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R.

 

 

 

 

 

 

 

In conformitate cu prevederile Normelor C.E.C.C.A.R.  nr.1500/05.02.2009 , cu modificarile si completarile, ulterioare, privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei, va reamintim urmatoarele obligatii si conditii legate de acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei pentru anul 2016, in baza urmatoarelor adrese pe categorii de membrii:

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIUA NATIONALA A CONTABILULUI ROMAN

 

 

 

 

PROGRAMUL manifestarilor prilejuite cu ocazia sarbatoririi "Zilei Nationale a Contabilului Roman" , "Topul local al societatilor membre C.E.C.C.A.R." din 21 septembrie 2015, ora 15.00, la sediul filialei Timis, strada Moise Nicoara, nr.21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 - 16.15 Ziua Nationala a Contabilului Roman

 

 

 

 

 15.00 - 15.10 - Deschiderea oficiala a manifestarilor de catre Presedintele filialei C.E.C.C.A.R.

 

 

15.10 - 15.15 - Mesajul Consiliului Superior al Corpului, citit de catre Presedintele filialei C.E.C.C.A.R. sau de catre consilierul national desemnat

 

 

15.15 - 15.30 - Mesajele oficialitatilor locale: Primarie, DGFP, Tribunal, Politie

 

 

15.30 - 16.00 - Prezentare tema:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Profesia de expert contabil si contabil autorizat - o cariera de succes!

 

 

 

 

  16.00 - 16.15 - Acordarea Diplomelor de merit persoanelor nominalizate de catre filiala C.E.C.C.A.R.

 

 

Pauza 16.15 - 16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 - 17.00 - Topul local al celor mai bune societati membre C.E.C.C.A.R.

 

 

 

 

  16.30 - 16.40 - Scurta prezentare a evenimentului de catre Directorul Executiv al filialei C.E.C.C.A.R.

 

 

16.40 - 17.00 - Inmanarea de catre Directorul Executiv al filialei a distinctiilor / diplomelor societatilor nominalizate conform locului ocupat

 

 

17.00 - Multumiri, aprecieri di partea celor premiati

 

 

           - Poza de grup

 

 

           - Program de socializare

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi colegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteti invitati sa sarbatorim profesia contabila pe care o reprezentam cu mandrie si dedicare pe data de 18 septembrie 2015 la evenimentul "Balul Contabililor" editia a - IV -a. Pentru mai multe detalii accesati link-ul de mai jos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://us7.campaign-archive1.com/?u=bd23e88edc141d80ccdf89b89&id=53d07bd380&e=8cc3e6b099

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Editura C.E.C.C.A.R. a publicat : "Ghidul pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces la stagiul pentru obtinerea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat"

 , Editia a IV revizuita. Acest produs reprezinta un suport pentru pregatirea candidatilor ce urmeaza sa sustina examenul de acces la stagiu. Pentru a achizitiona lucrarea, va rugam sa va adresati filialei Timis la numarul de telefon 0256.204.884 sau la sediul filialei strada Moise Nicoara nr.21, Timisoara.

 

 

 

 

 

08.09.2015

 


 

 

 

 

Va facem cunoscuta aparitia unei noi publicatii emisa de C.e.c.c.a.r :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ghid practic de aplicare a reglementarilor contabile privind  situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aprobate prin  OMFP nr.1802 / 2014 "

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarul Membrilor de Onoare ai Academiei de Stiinte si Tehnici Contabile si Financiare din Franta

 

 

 

Ne face placere sa va anuntam ca, in data de 23.07.2015 ca avea loc Seminarul Membrilor de Onoare ai Academiei de Stiinte si Tehnici Contabile si Financiare din Franta. Acest eveniment va avea ca moment cheie interventia Guvernatorului Bancii Frantei domnul Christian Noyer, care va vorbi despre "Actualitatea economica, si actiunile de intreprins pentru a favoriza revenirea si Criza din Grecia, ce solutii exista?"  Discursul domnului Christian Noyer va fi difuzat online, in direct prin intermediul site-lui Academiei. Pentru a urmari aceasta interventie difuzata este necesar sa urmati instructiunile din pagina cu instructiuni

  dupa care accesati urmatorul link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apasati aici

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Facilitati acordate membrilor care respecta termenele legale pentru indeplinirea obligatiilor fata de Corpul Expertilor 

 

 

 

 

 

13.07.2015

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN ATENTIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R

 

 

 

 

Noul model de Raport Anual de Activitate se poate descarca aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul Anual de Activitate

 

 

 

 

 

 

Pentru usurinta , va rugam sa completati Raportul Anual de Activitate in format electronic , fara a mai fi nevoie de a va deplasa la filiala pentru depunerea documentelor. Pentru crearea contului online va rugam sa urmati instructiunile de mai jos:

 

 

  

 

 1.  

  Instructiuni pentru crearea, accesarea si utilizarea aplicatiei de depunere a Raportului de Activitate Online.

 2. Pentru accesarea contului online urmati instructiunile privind accesarea si utilizarea aplicatiei utilizand urmatoarea adresa 

  http://evidnou.ceccaro.ro

 

 

 

 

01.07.2015

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Buletin de actualitate internationala 

 

 

 

 

27.05.2015

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Buletin de actualitate internationala 

 

 

 

19.05.2015

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru că ne dorim ca acțiunile noastre să devină o tradiție, Fundația Măreție și Talent împreună cu Clubul Tinerilor Experți Contabili din România au inițiativa organizării celei de-a doua ediții a campaniei intitulate Curățenia de primăvară – educație pentru curățenia orașului tău și demarată în primăvara anului 2014. Te invitam la CURATENIA DE PRIMAVARA alaturi de noi  in data de 19.05.2015 ora 14.00 la sediul C.E.C.C.A.R. TIMIS ,pentru demonstra ca a fi unit inseamna A COSNSTRUI  un viitor mai bun pentru orasul tau.

 

 

 

 

Participa si tu!

 

 

08.05.2015

 


 

Prevederile Hotararii nr.10 / 186 din 07.01.2010 si actualizarea art.23 din Normele nr.1500 / 2009 

 

 

 08.05.2015

 


 

 

 

 

LISTA EXPERTILOR CONTABILI JUDICIARI CARE INDEPLINESC CONDITIILE PENTRU A FI INSCRISI IN G.E.J. , PENTRU ANUL 2015

 

 

 

 

 

Lista expertilor contabili judiciari G.E.J. 2015

 

 

 

 

 

  20.04.2015

 


 

 

 

 

 

 

 

 

APEL PENTRU AMENDAREA CODULUI FISCAL

 

 

 

 

 

 

 

Apel pentru amendarea proiectului Codului de procedura fiscala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitia C.E.C.C.A.R. fata de propunerile de modificare fata de propunerile de modificare si completare a proiectului de lege privind transpunerea Directivei 43/2006 privind auditul statutaral conturilor anuale si al conturilor consolidate, actualizata prin Directiva nr.56/2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa catre CS

 

 

 

 

 

 03.04.2015

 


 

 

 

 

 

 

 

CONVOCARE  ADUNARE  GENERALA  2015

 

 

                        MATERIALE PENTRU ADUNAREA GENERALA : Program activitate,

Raport CF

 

 

17.02.2015

 


 

Curs formare profesionala :"Contabilitatea şi Fiscalitatea la început de an 2015"

 

 

27 – 28 februarie 2015, Timişoara

 

 Detalii si cerere de inscriere: 

AICI

 

 

 

 

 

16.02.2015 

 

 

 

 


MEMBRII - CURS FORMARE PROFESIONALA :

ANUNT AICI

 

 

19.01.2015

 


 

 

 

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE (PF/PJ 2014) -

adresa

 


In atentia absolventilor examenului de aptitudini  C.E.C.C.A.R. 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu ocazia promovarii examenului de aptitudini, va felicitam pentru reusita dumneavoastra si va uram bun venit in “familia” profesionistilor contabili.

Totodata, pentru a veni in sprijinul dvs., va comunicam unele aspecte legate de procedura inscrierii in Tabloul C.E.C.C.A.R. si desfasurarea activitatii de expert contabil/contabil autorizat.

Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, in termen de 30 zile aveti obligatia sa va inscrieti in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, prin depunere dosarului ce trebuie sa contina:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cererea de inscriere, fisa personala si juramantul 

- taxa de inscriere in Tabloul Corpului;

- o fotografie tip buletin;

- adeverinta salariat;

- copie C.I.;

 

 

 

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata si a Regulamentului de Organizare si Functionare al C.E.C.C.A.R., republicat, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Inscrierea in Tabloul Corpului se face la cererea expertilor contabili si a contabililor autorizati cu domiciliul sau sediul social in raza teritoriala a filialei respective. 

Candidatul depune la secretariatul filialei dosarul cuprinzand cererea sa si documentele justificative (precizate anterior) din care sa rezulte indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei si pentru inscrierea in Tabloul Corpului. 

Dosarul este verificat de compartimentul de specialitate in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei, precum si in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor prevazute de Codul etic national al profesionistilor contabili. Acesta intocmeste un raport cu constatarile sale care este supus directorului executiv pentru aprobarea sau respingerea cererii de inscriere in Tabloul Corpului. 

Hotararea de inscriere/neinscriere in Tablou se ia in termen de 30 zile de la inregistrarea cererii, in forma scrisa.

Inscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul la exercitarea profesiunii pe intreg teritoriul tarii.

 

 

 


 RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE (PF/PJ 2014) -

detalii

 

FORMULAR RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE   -  

aici

 

 

24.11.2014

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN ATENTIA MEMBRILOR CECCAR : va supunem atentiei urmatoarea ADRESA si

Anexa

 

 

 01.10.2014

 


 

Cursuri Acces Viza EvenimenteE-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009